Site Overlay

REGULAMIN
OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO „BERNARDYNKA”

 1. Przebywanie na terenie ośrodka zobowiązuje do zachowania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu – własnemu, innych Gości oraz mieniu Ośrodka.
 2. Dzieci do lat 14 przebywają na terenie ośrodka tylko pod opieka dorosłych.
  a) Na terenie ośrodka znajduje się wydzielony plac zabaw dla dzieci wraz z regulaminem.
 3. Niezwłocznie po przyjeździe do Ośrodka Goście zobowiązani są do meldunku w recepcji Ośrodka. Przy meldunku należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.
  a) Po rejestracji meldunkowej należy dokonać zapłaty za cały pobyt (patrz punkt 27):
  – ośrodek nie zwraca środków za niewykorzystanie pełnego pobytu za wyjątkiem wyrażenia zgody przez najemcę na dalszą sprzedaż lokalu. W tym przypadku zwrot środków nastąpi w wysokości wartości sprzedaży.
  Wypłata środków nastąpi niezwłocznie w gotówce lub na konto po zapłacie przez nowego nabywcę/wynajmującego.
 4. Z chwilą przyjęcia kluczy do domku zameldowany Gość staje się osobą materialnie odpowiedzialną za wyposażenie wynajętego domku. Za wszelkie zauważone i nie zgłoszone natychmiast po wprowadzeniu się do domku braki i usterki w wyposażeniu odpowiada aktualny najemca domku ( dokładny spis wyposażenia domku znajduje się na wewnętrznej ścianie przy drzwiach wejściowych domku).
 5. Domki w trakcie pobytu Gościa są sprzątane, co drugi dzień wyłącznie na życzenie Gościa, ustnie zgłoszone w recepcji ośrodka, sprzątanie obejmuje: wyrzucenie śmieci, sprzątanie łazienki,odkurzenie podłóg, w przypadku turnusu dłuższego niż 7 dni – możliwość wymiany pościeli.
 6. Goście opuszczający domek zobowiązani są do pozostawienia go w stanie takim, w jakim został on im przekazany. Użytkownik zobowiązany jest naprawić wszystkie dokonane uszkodzenia w sprzęcie lub odkupić zniszczoną rzecz jakościowo taka samą. W razie trwałego zniszczenia sprzętu z winy użytkownika będzie on obciążony wartością zniszczonego przedmiotu.
 7. W ośrodku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu we wszystkich pomieszczeniach zamkniętych.
 8. Gość ośrodka zobowiązany jest:
  – dbać o czystość i porządek w zajmowanym domku, jego otoczeniu oraz na terenie całego ośrodka
  – przestrzegać ciszy nocnej w godzinach 23.00 do 7.00. (patrz punkt 18)
  – korzystać z urządzeń elektrycznych i gazowych zgodnie z ich przeznaczeniem, przestrzegając przepisów P.poż. i BHP.
 9. Na zewnętrznej ścianie każdego domku umieszczona jest gaśnica.
 10. W wyznaczonych i oznakowanych miejscach znajdują się hydranty oraz punkty P.poż
 11. Apteczka pierwszej pomocy znajduję się w recepcji.
 12. Osoby odwiedzające naszych gości na terenie ośrodka powinny zakończyć wizytę do godziny 20.00 lub dokonać formalności meldunkowych i wynająć domek bądź pokój na nocleg.
 13. Zabrania się posiadania na terenie ośrodka zwierząt np: psy, koty.
 14. Punkt 13 nie dotyczy „psów opiekunów” osób niepełnosprawnych.
 15. Zabrania się zamieniania lub przemieszczania sprzętu wchodzącego w skład wyposażenia domków.
 16. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przedmioty i rzeczy pozostawione bez opieki na terenie Ośrodka.
 17. Na terenie ośrodka obowiązuje:
  – doba hotelowa rozpoczyna się od godziny 15:00, a kończy o godzinie 11:00
  – cisza nocna od godziny 23:00 do godziny 7:00
  – cisza nocna nie obejmuje imprez zorganizowanych typu; (wesela, eventy, itp.) dotyczy sali bankietowej oraz namiotu.
 18. Osobom przebywającym na terenie ośrodka nie wolno:
  – palić drewnem opałowym w grillu betonowym
  – używać grilla na tarasie
  – rozpalać ognisk w miejscach nie wyznaczonych
  – skakać do wody z brzegu, pomostu oraz wypożyczonego lub własnego sprzętu wodnego.
 19. Wypożyczalnia sprzętu wodnego znajduje się w recepcji.
 20. Udostępniamy miejsce parkowania łodzi, jachtów itp. w porcie na teren ośrodka (opłata według cennika)
  a) Port czynny od 7:00 do 23:00 – port nieczynny w godz. 23:00 do 7:00
  b) Port jest zamykany za pomocą bramy pływającej
 21. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności materialnej za pozostawiony w porcie sprzęty oraz jednostki pływające (kolizje, uszkodzenie, kradzież).
 22. Aby dokonać rezerwacji domków, pokoi gościnnych, należy wpłacić na konto zadatek w wysokości 30% wartości całego pobytu. Dokonanie wpłaty należy traktować jako zawarcie umowy pomiędzy stronami. W związku z powyższym w treści przelewu należy wpisać imię, nazwisko, dokładny adres z kodem pocztowym oraz podać termin pobytu.
  Zgodnie z art. 106b ust.5 ustawy o VAT wszystkie osoby, które chcą otrzymać fakturę na firmę muszą w tytule przelewu wpisać NIP. Jeśli NIP nie zostanie wpisany w tytule przelewu nie będzie możliwości wystawienia faktury zaliczkowej tym samym przy końcowej fakturze nie zostanie uwzględniona kwota zaliczki. Osoby, które będą chciały otrzymać fakturę na firmę muszą podać NIP przed wydrukowaniem paragonu.
  Osoby, które będą chciały otrzymać fakturę na osobę fizyczną proszone są w tytule przelewu napisać słowo: „Faktura” i dane osoby na którą ta faktura ma zostać wypisana oraz termin pobytu. Jeśli nie będzie wzmianki o fakturze, wówczas nie zostanie wypisana faktura zaliczkowa tym samym przy końcowej fakturze nie zostanie uwzględniona kwota zaliczki.

  W przypadku rezygnacji lub nie przybycie w wyznaczonym terminie osoby dokonującej rezerwacji środki nie zostaną zwrócone.
 23. W przypadku rezygnacji ośrodka z rezerwacji (za wyjątkiem siły wyższej typu huragan, pożar, powódź, naruszenie niniejszego regulaminu przy poprzednim pobycie lub w przypadku zaistnienia okoliczności wpływu środków po ustalonym terminie – wpłynęła inna rezerwacja 100% zwrotu) na rzecz rezerwującego zostanie przelana kwota w wysokości dwukrotnej wpłaty w terminie 7 dni od wystąpienia zdarzenia.
 24. Na terenie ośrodka można płacić kartami płatniczymi
 25. Na terenie ośrodka można połączyć się bezpłatnym internetem – WiFi
 26. Ośrodek jest monitorowany.
 27. Ośrodek pobiera opłatę miejscową na rzecz Gminy Ślesin w wysokości 1,50 zł od każdej osoby na dobę.
 28. Zakaz organizacji w domkach lub pokojach gościnnych wieczorów panieńskich, kawalerskich, 18-stych urodzin, itp. ze względu na przestrzeganie ciszy nocnej.