Site Overlay

REGULAMIN
OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO „BERNARDYNKA”

 1. Przebywanie na terenie ośrodka zobowiązuje do zachowania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu – własnemu, innych Gości oraz mieniu Ośrodka.
 2. Dzieci do lat 14 przebywają na terenie ośrodka tylko pod opieka dorosłych.
  a) Na terenie ośrodka znajduje się wydzielony plac zabaw dla dzieci wraz z regulaminem.
 3. Niezwłocznie po przyjeździe do Ośrodka Goście zobowiązani są do meldunku w recepcji Ośrodka. Przy meldunku należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.
  a) Po rejestracji meldunkowej należy dokonać zapłaty za cały pobyt:
  – ośrodek nie zwraca środków za niewykorzystanie pełnego pobytu za wyjątkiem wyrażenia zgody przez najemcę na dalszą sprzedaż lokalu. W tym przypadku zwrot środków nastąpi w wysokości wartości sprzedaży.
  Wypłata środków nastąpi niezwłocznie w gotówce lub na konto po zapłacie przez nowego nabywcę/wynajmującego.
 4. Z chwilą przyjęcia kluczy do domku zameldowany Gość staje się osobą materialnie odpowiedzialną za wyposażenie wynajętego domku. Za wszelkie zauważone i nie zgłoszone natychmiast po wprowadzeniu się do domku braki i usterki w wyposażeniu odpowiada aktualny najemca domku (dokładny spis wyposażenia domku znajduje się na wewnętrznej ścianie przy drzwiach wejściowych domku).
 5. Domki w trakcie pobytu Gościa są sprzątane, co trzeci dzień wyłącznie na życzenie Gościa, ustnie zgłoszone w recepcji ośrodka, sprzątanie obejmuje: wyrzucenie śmieci, sprzątanie łazienki,odkurzenie podłóg, w przypadku turnusu dłuższego niż 7 dni – możliwość wymiany pościeli.
 6. Goście opuszczający domek zobowiązani są do pozostawienia go w stanie takim, w jakim został on im przekazany. Użytkownik zobowiązany jest naprawić wszystkie dokonane uszkodzenia w sprzęcie lub odkupić zniszczoną rzecz jakościowo taka samą. W razie trwałego zniszczenia sprzętu z winy użytkownika będzie on obciążony wartością zniszczonego przedmiotu.
 7. W ośrodku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu we wszystkich pomieszczeniach zamkniętych.
 8. Gość ośrodka zobowiązany jest:
  – dbać o czystość i porządek w zajmowanym domku, jego otoczeniu oraz na terenie całego ośrodka
  – przestrzegać ciszy nocnej w godzinach 22.00 do 7.00
  – korzystać z urządzeń elektrycznych i gazowych zgodnie z ich przeznaczeniem, przestrzegając przepisów P.poż. i BHP.
 9. Na zewnętrznej ścianie każdego domku umieszczona jest gaśnica.
 10. W wyznaczonych i oznakowanych miejscach znajdują się hydranty oraz punkty P.poż
 11. Apteczka pierwszej pomocy znajduję się w recepcji.
 12. Osoby odwiedzające naszych gości na terenie ośrodka powinny zakończyć wizytę do godziny 20.00 lub dokonać formalności meldunkowych i wynająć domek bądź pokój na nocleg.
 13. Zabrania się posiadania w pokojach gościnnych, domkach i na terenie ośrodka zwierząt np: psy, koty.
 14. Punkt 13 nie dotyczy „psów opiekunów” osób niepełnosprawnych.
 15. Zabrania się zamieniania lub przemieszczania sprzętu wchodzącego w skład wyposażenia domków.
 16. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przedmioty i rzeczy pozostawione bez opieki na terenie Ośrodka.
 17. Na terenie ośrodka obowiązuje:
  – doba hotelowa rozpoczyna się od godziny 15:00, a kończy o godzinie 11:00
  – cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00
  – cisza nocna nie obejmuje imprez zorganizowanych typu; (wesela, eventy, itp.) dotyczy sali bankietowej oraz namiotu.
 18. Osobom przebywającym na terenie ośrodka nie wolno:
  – palić drewnem opałowym w grillu betonowym
  – używać grilla na tarasie
  – rozpalać ognisk w miejscach nie wyznaczonych
  – skakać do wody z brzegu, pomostu oraz wypożyczonego lub własnego sprzętu wodnego.
 19. Wypożyczalnia sprzętu wodnego znajduje się w recepcji.
 20. Udostępniamy miejsce parkowania łodzi, jachtów itp. w porcie na teren ośrodka (opłata według cennika)
  a) Port czynny od 7:00 do 22:00 – port nieczynny w godz. 22:00 do 7:00
  b) Port jest zamykany za pomocą bramy pływającej
 21. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności materialnej za pozostawiony w porcie sprzęty oraz jednostki pływające (kolizje, uszkodzenie, kradzież).
 22. Aby dokonać rezerwacji domków, pokoi gościnnych, należy wpłacić na konto zadatek w wysokości 30% wartości całego pobytu. Dokonanie wpłaty należy traktować jako zawarcie umowy pomiędzy stronami. W związku z powyższym w treści przelewu należy wpisać imię, nazwisko, dokładny adres z kodem pocztowym oraz podać termin pobytu.
  Zgodnie z art. 106b ust.5 ustawy o VAT wszystkie osoby, które chcą otrzymać fakturę na firmę muszą w tytule przelewu wpisać NIP. Jeśli NIP nie zostanie wpisany w tytule przelewu nie będzie możliwości wystawienia faktury zaliczkowej tym samym przy końcowej fakturze nie zostanie uwzględniona kwota zaliczki.
  Osoby, które będą chciały otrzymać fakturę na osobę fizyczną proszone są w tytule przelewu napisać słowo: „Faktura” i dane osoby na którą ta faktura ma zostać wypisana oraz termin pobytu. Jeśli nie będzie wzmianki o fakturze, wówczas nie zostanie wypisana faktura zaliczkowa tym samym przy końcowej fakturze nie zostanie uwzględniona kwota zaliczki.

  W przypadku rezygnacji lub nie przybycie w wyznaczonym terminie osoby dokonującej rezerwacji środki nie zostaną zwrócone.
 23. W przypadku rezygnacji ośrodka z rezerwacji (za wyjątkiem siły wyższej typu huragan, pożar, powódź, naruszenie niniejszego regulaminu przy poprzednim pobycie lub w przypadku zaistnienia okoliczności wpływu środków po ustalonym terminie – wpłynęła inna rezerwacja 100% zwrotu) na rzecz rezerwującego zostanie przelana kwota w wysokości dwukrotnej wpłaty w terminie 7 dni od wystąpienia zdarzenia.
 24. Na terenie ośrodka można płacić kartami płatniczymi
 25. Na terenie ośrodka można połączyć się bezpłatnym internetem – WiFi
 26. Ośrodek jest monitorowany.
 27. Obowiązuje zakaz organizacji w domkach lub pokojach gościnnych wieczorów panieńskich, kawalerskich, 18-stych urodzin, itp. ze względu na przestrzeganie ciszy nocnej.
 28. Ośrodek pobiera opłatę miejscową na rzecz Gminy Ślesin w wysokości 1,50 zł od każdej osoby na dobę.